II bron: http://www.emich.edu/public/history/moss/alexii.jpg

Alexander II

Rus; Tsaar en opdrachtgever van o.m. Petipa

(1818 - 1881; Romantisch ballet in Rusland)

Op 29 april 1818 werd in Moskou Alexander II Nicolajevitsch Romanov geboren.
Hij stierf op 13 maart 1881 in St. Petersburg en werd dus bijna 63 jaar. Hij was de zoon van Nicolaas I. Hij kreeg als kroonprins al een gedegen opleiding in staatszaken. Zo werd hij voor diplomatieke onderhandelingen in 1848 op reis gestuurd naar Wenen en Berlijn.
Alexander volgde in 1855 zijn vader op en werd tsaar van Rusland. Op dat moment was Rusland verwikkeld in een oorlog op de Krim, die al sinds 1853 aan de gang was. Hij maakte een einde aan de deze Krimoorlog door een verlies te accepteren. De vrede van Parijs werd gesloten in april 1856.
Alexander II voerde allerlei hervormingen door in Rusland. De lijfeigenschap van de boeren werd afgeschaft in 1861. In de jaren 1862–1866 kwam het tot een modernisering van het leger en de justitie. Ook reorganiseerde hij de financiële organisatie van de staat en het onderwijs.
Hij verzachtte de omstandigheden in het bezette Polen, maar in 1863 liet hij de tweede opstand in Polen hardhandig neerslaan. Na deze ervaring werd zijn politieke optreden conservatiever.
In de jaren 1870-1871 sloot hij het verbond van de drie keizers met Oostenrijk en Pruisen, dat echter weer uiteenviel door het opdringen van Rusland op de Balkan in de jaren 1877–1878.
Tijdens zijn regering slaagde Alexander Nicolajevitsch er in vrede te brengen in de Kaukasus. In Azië werden grote gebieden veroverd, waarbij de Russen zelfs doordrongen tot in Afghanistan, waar zij, ten koste van China het Amoergebied veroverden.
Alexander II ontkwam aan drie aanslagen op zijn leven, maar kwam in 1881 om bij een bomaanslag van de anarchistische groep “de Volkswil”.

Marius Petipa wordt tijdens zijn bewind in 1862 balletmeester in St.Petersburg en brengt de verworvenheden van het Romantisch ballet in Frankrijk over naar Rusland.
Ondanks alle politieke heisa en oorlogen, zoals hierboven beschreven, bloeit het Romantisch ballet in die jaren in Rusland sterker dan in Frankrijk.