John Weaver

Engelsman; Choreograaf

(1673 - 1760; Vanaf 1740 tot de Romantiek)

De Engelsman John Weaver (1673-1760) was de grondlegger van de Engelse pantomime en één van de voorlopers van het ballet d’action.
Zijn theorieën legde hij vast in het boek 'Orchesography or the art of dancing'.