Danselementen

Wat wordt er verstaan onder danselementen?

Er zijn vier danselementen . Tijd, ruimte, kracht en bewegingsstroom . Door de variatie in danselementen wordt een belangrijk deel van het karakter en de zeggingskracht van de dans bepaald.

Tijd

Het lang of kort laten duren van een beweging of een dansfrase .

Tempo

Het snel of traag uitvoeren van (een deel van) de dans.

Ritme

Het accentueren van een beweging binnen een dansfrase door bewegingen langer of korter te laten duren en door met meer of minder spanning en kracht te bewegen.
Als het accent in het begin van de beweging of van de dansfrase ligt ontstaat er bijvoorbeeld een meer impulsief, explosief karakter; bij accent in het midden ontstaat er een swingritme.
Zonder accenten gaat de ene dansfrase ongemerkt over in de volgende.

Maat

De maat (tweedelig of driedelig, regelmatig of onregelmatig is een vaste indeling van de tijd in het stuk, vergelijkbaar met muziek.

Ruimte

De danser neemt ruimte in, veel of weinig door grote of kleine bewegingen te maken.
Hij kan voortdurend voorwaarts gericht dansen, maar kan ook afwisselen in diverse richtingen zoals zijwaarts, omhoog, achterwaarts.
De danser kan dansen in de diepe laag (onder kniehoogte), in de middenlaag (tussen knie en schouderhoogte) en in de hoge laag (zo hoog mogelijk). De danser maakt al dansend voortdurend andere vormen met zijn lichaam. Soms zijn deze vormen zo specifiek dat daarmee het karakter van een dans beïnvloed wordt: bijvoorbeeld hoekige vormen, gesloten vormen, gedraaide vormen.

Kracht

Dansen is ook een spel met de zwaartekracht. De danser heeft daarin een aantal mogelijkheden:

Bewegingsstroom

In dans is de spanning (en controle) in het lijf van de danser belangrijk om de dansacties als draaien, springen en degelijke te kunnen uitvoeren.
Maar er is ook ontspanning (en 'loslaten') nodig om acties als zwieren en vallen te kunnen uitvoeren. Over het algemeen wisselt de spanning voortdurend tijdens het dansen. Soms speelt de spanning een heel speciale rol als de danser zich langere tijd gespannen of ontspannen moet houden.