Over danssoorten

Wat voor soorten dans ballet of moderne dans zijn er?

In de hedendaagse dans worden de danssoorten vaak vermengd, zodat er nieuwe stijlen ontstaan die nog geen naam hebben. De hieronder genoemde danssoorten vormen de basis.

Klassiek ballet

Staat bekend als ballet, klassiek ballet of academische dans. Van de 17e tot de 20e eeuw stond de klassiek ballet centraal in de westerse theaterdans . Kenmerkend zijn de vijf voetposities en de naar buiten gedraaide stand van de benen en voeten. Het lichaam wordt voornamelijk opgestrekt, waarbij ernaar gestreefd wordt om het idee op te roepen dat de danser 'los komt van de grond'. Vanuit het klassieke ballet heeft zich deze eeuw het moderne ballet ontwikkeld, waarin onder meer de beweeglijkheid van de romp groter is (dit is bijvoorbeeld te zien in de balletten van Jiri Kylian).

Moderne Dans

In het begin van de 20e eeuw ontstonden als reactie op het klassieke ballet verschillende nieuwe dansstijlen . De stijlen worden genoemd naar hun ontwerpers; bijv. Duncan en Graham. Zij hebben als overeenkomst dat niet de klassieke ballettechniek wordt gehanteerd, maar dat er juist wordt uitgegaan van de natuurlijke bewegingsimpulsen van de mens: ademen, vallen en opstaan, lopen.
Hierbij zijn rompbewegingen en acties over de grond vanzelfsprekend. Vanaf 1950 ontstond in Amerika een volgende golf van vernieuwende dansstijlen waarbinnen de onderlinge verschillen nog groter zijn:post-moderne dans. De voortrekker hiervan is Cunningham, wiens stijl ook zijn naam draagt.

Expressionistische Dans

In de periode tussen de twee Wereldoorlogen heeft zich in Europa een danssoort ontwikkeld waarbij de emotie en het gevoel centraal staan en directe aanleiding vormen tot de beweging. De persoonlijke lichaamstaal van de danser is hierbij belangrijk. Choreografen uit die periode zijn: von Laban, Wigman en Jooss.

Internationale Dans

Is bijna synoniem aan folkloredans . Folkloredans is dans die typerend is voor een bepaalde cultuur of regio. Het is verbonden met bepaalde tradities en gebruiken van die betreffende cultuur. Internationale dans omvat nadrukkelijk de dansen van alle culturen van alle werelddelen, terwijl met folkloredans met name dansen van volkeren uit Europa, Noord-Afrika en het Nabije Oosten worden bedoeld. Kenmerkend is dat er in specifieke groepsopstellingen wordt gedanst, met bepaalde passen en figuren. Vaak zijn er aparte vrouwen- en mannenrollen. De muziek- en de dansstructuur gaan gelijk op.