Over de waarneembare vorm

Wat krijg ik nou concreet te zien vanavond,?

Dans zie je: de dansers en hoe zij bewegen, waarheen zij zich bewegen en in welke groepssamenstelling, hoe zij gekleed gaan, hoe de ruimte eruit ziet waar gedanst wordt, welk decor er is.
Dans hoor je: geluid van voeten, handen of andere lichaamsdelen, de ademhaling van de dansers, de muziek of andere begeleidende klanken.
De middelen waarmee de dans opgebouwd is werken op elkaar in zodat de dans als één geheel overkomt. Ieder onderdeel heeft invloed op het geheel; een dans waarin de dansers zware laarzen aan hebben en toch elegant op hun tenen dansen, verschilt veel van een dans waarin de dansers spitzen dragen en elegant op hun tenen dansen.
De hele dans draait om de danser of danseres. Danst hij/zij alleen, met één partner of in een groep, met wie danst hij/zij samen en met wie niet. Als tijdens een hele dans een groep mannen en een groep vrouwen gescheiden blijven dansen heeft dat een andere zeggingskracht dan als de twee groepen opgaan in duo's van mannen met vrouwen.
Een groep dansers kan synchroon dansen: tegelijk, precies dezelfde uniforme dans; daarin zullen geen verschillende karakters of rollen voorkomen.
Verschillende groepen dansers kunnen ook reageren op een andere groep: dan ontstaat er wisselwerking wat de dynamiek van de dans als geheel beïnvloedt.
Solo's kunnen apart of na elkaar gedanst worden, maar ook naast een groep.
De sekse van de danser speelt in veel gevallen een rol: twee vrouwen die samen een duet dansen roepen andere ideeën op dan een man en een vrouw; een groep mannen geeft een ander beeld dan een gemengde groep.
Het karakter dat een danser in een choreografie danst, kan een personage of een abstracte rol inhouden.
Het karakter kan binnen de choreografie veranderen.