Over verwijzingen en associaties

Wat voor associaties roept dans op en hoe moet
ik die interpreteren?

Als je mensen ziet bewegen, koppel je daar bijna vanzelf een interpretatie aan: bijvoorbeeld: je denkt bij een snelle sprint: 'die heeft haast'.
Dat gebeurt ook bij het zien van dans, of het nu wel of niet de bedoeling is van de choreograaf . De choreograaf kan in zijn dans bewust verwijzigingen verwerken die iets over de inhoud van het dansstuk zeggen.
Er kan bijvoorbeeld in de dans aan bepaalde emoties uitdrukking gegeven worden, er kunnen herkenbare situaties of gebeurtenissen in voorkomen. De dans kan doen denken aan bepaalde handelingen of dagelijkse bewegingen.
De dans kan een bepaalde sfeer oproepen die aan andere tijden of aan andere plaatsen doet denken.
Daarnaast kunnen in een dans momenten voorkomen die bij de toeschouwer bepaalde associaties oproepen; vaak is dat een meer persoonlijke interpretatie; bijvoorbeeld: de dans heeft naar jouw idee 'iets dierlijks', of de handelingen lijken machinaal.