Functie

Wat is de functie van een ballet?

Een kunstwerk kan meerdere functies tegelijk hebben. Hetzelfde kunstwerk kan voor verschillende mensen verschillende functies hebben.
Kunstwerken als dansstukken kunnen met de volgende doelstellingen tot stand gebracht zijn:

Levensbeschouwelijk

Het uitdrukken van religieuze gevoelens, ondersteuning van rituelen en vieringen.
Vaste gebaren, houdingen en bewegingspatronen die al eeuwen geleden vastgelegd zijn, bijvoorbeeld in de kerk.

Esthetisch

Bij de maker gaat het om het vertolken van schoonheid of het oproepen van vervreemding, confrontatie (anti-schoonheid).
Bij de beschouwer staan hier inleven en het genieten van schoonheid centraal.
Zo is een steeds terugkerend thema de vraag of de natuur 'naar de werkelijkheid' moet worden afgebeeld of geïdealiseerd . Soms wordt de werkelijkheid in kunstwerken zoveel 'geweld' aangedaan dat deze kunst voor het publiek zeer confronterend kan overkomen.

Politiek

Kunstwerken kunnen de status van de machthebbers ondersteunen en deze huldigen.
Kunstwerken kunnen ook uiting geven aan protest of oproepen tot politieke bewustwording.
Dansuitvoeringen aan het hof van Lodewijk XIV hadden soms een zeer politieke lading en bevestigden direct of indirect het absolute koningsschap.

Economisch

Kunst vertegenwoordigt in de maatschappij een bepaalde waarde. De maker maakt kunstwerken om geld mee te verdienen. Kunstwerken worden ook in reclame ingezet.
Wordt kunst door de staat gesubsidieerd of opereren kunstenaars geheel of gedeeltelijk op de vrije markt?
Wat denk je van de rol van dansers in videoclips die dienen om een muzieknummer te promoten?

Educatief

Kunstwerken kunnen informatief zijn of bepaalde attitudes (houdingen) onderstrepen.
Daardoor kunnen ze een rol spelen in de opvoeding, therapie, voorlichting of training.
Bij een beschouwer die geconfronteerd wordt met kunstwerken kan dat leiden tot meer zelfinzicht (zelfreflectie).
Denk hierbij eens aan vormingstheater of het Scapinoballet dat op scholen voorstellingen geeft om dans bij de leerlingen te introduceren.

Vermaak

Kunstwerken kunnen een rol spelen als amusement. Kunstwerken kunnen de toeschouwer de mogelijkheid bieden om te ontsnappen uit de dagelijkse werkelijkheid.
Het romantisch ballet met zijn sprookjesballetten is hier een goed voorbeeld van.