Theatrale middelen

Wat zijn theatrale middelen ?

Er is bij dans niet altijd een decor , het toneelbeeld kan heel sober zijn.
Het decor kan echter ook in realistische of symbolische zin verwijzen naar de inhoud van het stuk. Verder kan een decor een centrale plaats in de dans innemen: bijvoorbeeld een zandberg waar de dansers overheen bewegen.
Door middel van achtergrondprojectie van film, video of lichtbeelden kan het beeld regelmatig veranderen en aangevuld worden terwijl de dans gewoon doorgaat.
Voor een choreografie wordt meestal een speciale belichting ontworpen, die de dansers goed doet uitkomen, de sfeer mede bepaalt en het idee, dat de choreograaf wil overbrengen, versterkt.
Ook het kostuum wordt voor een bepaalde choreografie ontworpen.
Over het algemeen geldt dat de danser zich optimaal moet kunnen bewegen. Een kostuum kan bepaalde bewegingen versterken (een lange, wijde rok benadrukt het hoog opgooien van de benen) of juist een heel ander lichaamsidee oproepen (dikke pakken waarin de dansers tonrond lijken). Het kostuum benadrukt dus in sterke mate de verschijningsvorm van de danser.
Dansers kunnen in hun dans bepaalde voorwerpen hanteren: enerzijds om een dans te versterken, bijvoorbeeld lappen, anderzijds om de symboliek van de rol van de danser te benadrukken: bijvoorbeeld de zeis voor de Dood.