Muziek

Wat is de relatie tussen ballet, dans en muziek?

Dans wordt vaak ondersteund door muziek. De choreograaf kiest muziek bij zijn dans.
Meestal gebeurt dat in een vroeg stadium van het ontwerpproces: muziek heeft namelijk een sterke zeggingskracht bij een dansstuk. Het tempo van de muziek, het ritme en het spanningsverloop spelen een belangrijke rol in het samengaan van dans en muziek. Bovendien kan de muziek illusies oproepen die in de dans niet direct zichtbaar zijn.
De relatie van de dans met de gebruikte muziek kan sterk variŽren; van helemaal gelijk oplopen, zodat er in de dans en de muziek gelijke sfeer en climax en naar voren komen, tot sterk contrasterend, bijvoorbeeld heel heftige dans bij een rustige melodische muziek.
De choreograaf kan ook zonder muziek werken. Dan gaan andere geluiden zoals de ademhaling en de voetstappen van de dansers een rol spelen.
De choreograaf kan muziek kiezen die al bestaat, muziek speciaal laten componeren naar zijn idee ten behoeve van het dansstuk, (bestaande) muziek en/of ander geluiden (laten) over elkaar heen (laten) zetten of een collage van maken zodat er een nieuw muziekstuk ontstaat.
De muziek die de choreograaf kiest hangt in veel gevallen samen met de danssoort waarin de dans gemaakt is: in klassieke dans wordt vaak klassieke muziek gebruikt; folkloredans werkt met folkloristische muziek; jazzdans werkt met muziek met een duidelijke metrum- en -beatlaag; moderne en expressionistische dans kiezen vaak uit een breed scala van muziekstijlen.