Dansfrase

Wat is een dansfrase?

De choreograaf ontwerpt voor een choreografie vaak bepaalde dansfrase n of danspatronen; een bepaalde reeks van opeenvolgende bewegingen komt op verschillende momenten, in verschillende situaties in de dans terug. Verschillende dansers kunnen ieder hun eigen specifieke dansfrase dansen of allemaal dezelfde. De dansfrase van een danser kan gedurende het dansstuk ook overgenomen worden door andere dansers.
Als de dansfrase zich binnen een bepaalde manier van verplaatsen afspeelt, ontstaat een danspatroon.