Foto: Jorge Fatauros

De kooplieden die in het bos verzeild geraakt zijn voeren hun stukje op.
Foto: Jorge Fatauros

Gerelateerde onderwerpen: