Socrates

-

Socrates leefde van 470 tot 399 voor Christus in Griekenland.
Socrates was een zoon van een beeldhouwer en een vroedvrouw.
Als hopliet (een zwaar bewapende soldaat te voet) nam hij deel aan veldslagen. Het zijn de enige keren dat hij zijn vaderstad Athene verliet. Hij onderscheidde zich van andere soldaten door dapperheid en onvermoeibaarheid.
Naar aanleiding van een bewaard gebleven borstbeeld kan men afleiden dat hij niet erg mooi was. Hij had een krachtige, gedrongen gestalte, een breed hoofd en een rond gezicht met een platte neus.
Socrates is de eerste filosoof die meer naar binnen kijkt dan naar buiten, om te proberen de wereld te verklaren. De innerlijke wereld van de mens schatte hij hoger in als grond voor de filosofie dan de buitenwereld. Hij filosofeerde hoofdzakelijk over het menselijk gedrag. Filosoferen is voor hem zoeken naar waarheid. Maar dat zoeken naar waarheid heeft hij wel met de dood moeten bekopen.