Eerste wolkenkrabbers in de V.S.

1900 -

Wolkenkrabbers waren een gevolg van de nieuwe technieken die in die tijd in Europa en de VS opkwamen.
Deze technieken en materialen (stalen profielbalken) stelden de architecten in staat hoge gebouwen te maken: een stalen skelet droeg de vloeren en z.g. niet dragende geveldelen (vliesgevels met veel glas erin). Zo was men niet meer gebonden aan metsel werk en hout.
Hierdoor ontstonden hoge gebouwen, zo rond 1900, die afweken van de heersende bouwstijlen. Hiermee konden landen laten zien waartoe ze zowel op technisch als cultureel vlak in staat waren.
Wolkenkrabbers werden ware prestige-objecten.