Edict van Nantes

1598 - 1685

In het Edict van Nantes werd de godsdienstvrijheid in Frankrijk vastgelegd.
Tussen 1562 en 1598 waren er een aantal godsdienstoorlogen tussen Christenen en Protestanten geweest: in 1598 kwam hier een einde aan toen Henry IV ook de Franse protestanten toestond in vrijheid hun geloof te beleiden.
Maar in 1685 herroept Lodewijk XIV het Edict en is het Katholicisme weer de staatsgodsdienst.
De kunst vaart hier wel bij want de kerken en Lodewijk XIV geven veel en grote opdrachten aan kunstenaars. Dit alles om het vorstelijk Absolutisme en de Contra-Reformatie te promoten.