Ballet de la Paix

Première: 07-02-1686, Den Haag

Periode: Gouden Eeuw in Nederland

In 1686 wordt in de zogenaamde Pikeerschuur, een als theaterruimte ingerichte manege aan de zuidzijde van het Buitenhof, door de toen 18-jarige Willem III een ballet gegeven ter gelegenheid van de Vrede van Breda.
Er wordt gedanst door de prins zelf en door talrijke andere hoge edelen van Holland.
Het ballet, getiteld 'Ballet de la Paix', is een allegorie op de vrede tussen Engeland en Nederland. Twee voorstellingen vinden plaats, op 7 en 8 februari 1668, voor genodigden uit bestuur en diplomatie. Het ballet begon om 20.00 uur om pas tegen de ochtend afgelopen te zijn. Het was gebaseerd op het Franse 'ballet à l'entrées', met 22 verschillende opkomsten.
De nadruk lag op een schitterende aankleding met spectaculaire vermommingen.Elke entrée werd ingeleid met een gezongen of gedeclameerde verklaring over wat men te zien zou krijgen. De passen en choreografieën waren gebaseerd op kunstig versierde gezelschapsdansen.
Op het eind van de voorstelling kwamen de dansers de zaal in om een dame uit het publiek uit te nodigen om een dansje met hen te wagen op het podium.

Het script van dit ballet door Hillebrandt van Wouw is bewaard gebleven.
Helaas zijn de gegevens over de choreografie van de Franse balletmeester Bertrand Duha (1643-1651) verloren gegaan.Er zijn echter nog enige verslagen, o.a. van Cosimo de Medici, die ons een idee geven van het spektakel. Van dit ballet zijn geen latere versies bekend.