Ballet Comique de la reine

Première: 15-10-1581, Parijs, het Louvrepaleis

Periode: Renaissance

Door: Balthasar de Beaujoyeux (regie, choreografie)

In deze produktie werd in diverse taferelen de geschiedenis van Odysseus op het eiland van de tovenares Circe getoond door middel van zang, declamatie, dans en muziek. Deze mengvorm zou tot in de 18e eeuw standhouden. Wel kwamen er geleidelijk accenten in de onderlinge verhouding tussen het dans, zang of reciteergedeelte.
Dit ballet was niet zomaar een tussenstukje onder het eten met een allegaartje van verkleedpartijen en voordrachten, zoals tot dan toe gebruikelijk bij de maskerades, maar er was sprake van eenheid en harmonie in deze productie.
Er werd gedanst volgens het Milanees principe van figuur-dansen (balletti): de dansers oogsten grote bewondering vanwege de precisie waarmee de meest ingewikkelde geometrische patronen, die door de toeschouwers vanaf balkons bekeken werden, tijdens het dansspel gevormd werden.

Deze productie is de eerste waar geschreven en getekende bronnen (gravures) van aanwezig zijn. We kunnen er ons dus een redelijk beeld van vormen.
Reconstructies of heropvoeringen van dit ballet zijn niet bekend, wellicht is het feit dat de voorstelling meer dan vijf uur duurde hier de oorzaak van.....

Het succes van dit ballet was ongekend groot.
De benaderingswijze van zijn regisseur en choreograaf - Balthasar de Beaujoyeux die hierna in uiterst lovende sonnetten werd gevierd - was aanleiding voor navolging aan vele Europese hoven.
Een schaduw op het succes wierpen echter de eveneens ongekend grote kosten. De produktie kostte liefst drie miljoen en zeshonderdduizend gouden frankstukken. Dat was in die dagen een fortuin waarvoor de schatkist min of meer moest worden geplunderd.