Schlemmer bron: www.edicioneslitoral.com/

Oskar Schlemmer

Duitser; Choreograaf en toneelbeeldvormgever

(1888 - 1943; Moderne dans, het begin)

In dezelfde periode waarin de expressionistische dans met zijn emotioneel geladen inhoud opkwam, vond er ook een meer analytisch onderzoek plaats naar de grondslagen van theaterdans , waarbij de bewegingskunst werd gezien als een verschijnsel dat te maken had met verplaatsingen in ruimte en tijd.
Deze experimenten vonden plaats aan het Bauhaus, een kunstvakopleiding die zich afzette tegen het op de persoon zŔlf gerichte expressionisme .
In het algemeen streefde men naar eenvoud en zuiverheid en wilde men de scheiding opheffen tussen de schone kunsten onderling en tussen de vrije en toegepaste kunst. Dit had vooral invloed op allerlei soorten van functionele ontwerpen als meubelen en serviesgoed, maar in het bijzonder op de bouwkunst.
De basisprincipes van het Bauhaus hadden een geometrisch en constructivistisch karakter. Tweedimensionale basiselementen zijn bijvoorbeeld de cirkel, het vierkant en de driehoek; driedimensionale basiselementen de bol, de kubus en de piramide.
Deze elementen, in de architectuur door het Bauhaus be´nvloed, droegen destijds bij aan de nieuwe zakelijkheid in de beeldende kunsten.
Begrippen als constructivisme en zakelijkheid zijn ook van toepassing op de dansexperimenten van Oskar Schlemmer, de schepper van onder meer het Triadisch ballet .

Meer weten over het Bauhaus, waar Schlemmer aan verbonden was? Kijk hier !