Balthasar de Beaujoyeux

Italiaan; Regisseur en choreograaf

( - 1587; Renaissance)

Het verhalend ballet van de koningin was een van de echte dansspektakelstukken. De benaderingswijze van zijn regisseur en choreograaf Balthasar de Beaujoyeux, die hierna in uiterst lovende sonnetten werd gevierd, was aanleiding voor navolging aan vele Europese hoven.
Een schaduw op het succes wierpen echter de eveneens ongekend grote kosten. De produktie kostte liefst drie miljoen en zeshonderdduizend gouden frank-stukken. Dit was in die dagen een fortuin waarvoor de schatkist min of meer moest worden geplunderd.

Puur choreografisch gezien, ontleent Het verhalende ballet van de koningin zijn artistiek belang aan de grote nadruk die er was gelegd op het oorspronkelijk Milanese principe van de figuur-dansen (‘balletti’). Dit was te danken aan de Italiaanse regisseur en choreograaf Balthasar de Beaujoyeux die oorspronkelijk Baldassaro di Belgiojoso heette. Als violist, componist en dansmeester was hij in 1555 naar Parijs gegaan, waar hij snel carrière maakte en in dienst van Catharina de Médici kwam.