Gouden Eeuw in Nederland

1602 - 1672

In Nederland gebeurt er tijdens de 17e (gouden) eeuw niet zo veel op dansgebied. Omdat de regerende macht bestaat uit de stadhouder en zijn regenten en protestant als ze zijn, zweren zij bij een ernstige levenshouding. Veel vertier zoals aan de Italiaanse en Franse (katholieke) hoven is er dan ook niet in de Nederlanden: geen opera’s en dansvoorstellingen dus. Soms zijn er wat dansscčnes in toneelstukken maar de dans- en toneelrollen worden vertolkt door dezelfde acteurs.Een opleiding voor danstheater en ballet ontbreekt.

Pas aan het einde van de 17e eeuw komt er wat leven in de brouwerij op het gebied van dans. Stadhouder-koning Willem III organiseert dan enkele grote hoffeesten en stimuleert opvoeringen van Franse opera’s.
Willem spiegelt zich graag aan buitenlandse vorsten en daardoor kregen deze vormen van vermaak weer wat meer kans. Met een oog gericht op de optredens van Lodewijk XIV in het Ballet de la Nuit, wordt aan het hof in Den Haag het Ballet de la Paix opgevoerd, naar Frans voorbeeld. Willem zelf treedt, in navolging van Lodewijk ook op in een drietal rollen bij dit ballet.
Burgers konden een bezoek brengen aan zogenaamde danskamers die echter vaak verkapte bordelen bleken te zijn……

Gerelateerde voorstellingen:

Gerelateerde personen: