Grieken

-1400 - 200

Periode erna:

Gebeurtenissen:

Zo ongeveer vanaf rond 1400 voor Christus zijn er aanwijzingen dat er gedanst wordt in het Oude Griekenland. Vermoedelijk hebben invloeden via handel uit Egypte ( daar hebben archeologen reliëfs gevonden met voorstellingen die aan dansen doen denken, gedateerd rond 3000 voor Christus) via het eiland Kreta, dans naar het Griekse vasteland toe gebracht.
De oudste dansen waren rituele dansen waarbij goden werden vereerd en om hun zegen werd gevraagd. Ook waren er krijgsdansen die mede dienden om lichaamsbeheersing en concentratie te trainen. Belangrijk werd de theaterdans , als onderdeel van het totaaltheater zoals we dat kennen uit de Griekse Oudheid.
Dansen vonden filosofen als Plato en Aristoteles zeer de moeite waard, zolang het maar niet de nogal wulpse kant van de dans betrof, waar het gewone volk dan weer dol op was.
In het stuk Bacchanten van de Griekse tragedieschrijver Euripides, speelt extatische dans een belangrijke rol: Thebe is in verwarring. Vanuit het verre Lydië is een man, Dionysos, aangekomen met een groep vrouwelijke volgelingen die dansen, zingen en wijn drinken. Deze vreemdeling verkondigt een nieuwe godsdienst, die van Bacchos, met nieuwe, geheime riten….

We weten niet veel over de danstechnieken van de Oude Grieken maar wat wel duidelijk is, zijn de woorden die met theater te maken hebben en uit het Grieks afkomstig zijn. Zo zijn daar de woorden koros,orkestra, skene , en proskenion die tot op de dag van vandaag betrekking hebben op begrippen uit de wereld van dans en theater.
Het prosceniumtheater is de plaats waar de latere balletdans haar definitieve vorm kreeg.

In de Griekse mythologie werd ook al gesproken over dans. In het stuk ‘Ajax' van tragedieschrijver Sophocles wordt de Griekse god Pan opgevoerd als een dansmeester, en de dichter Pindarus noemt Phoebus “de prins der dansers”. Zelfs aan oppergod Zeus worden ritmische danseigenschappen toegedicht.

Meer weten over dans in het oude Griekenland?
Klikken op de hyperlink! Engelstalig.