Docentenhandleiding

Deze site is gemaakt voor de vakken Muziek, Dans en Drama (basisvorming VMBO, Havo en Vwo) en CKV1, 2, 3 (Tweede Fase).

Leerlingen kunnen individueel of onder begeleiding:

De site is zodanig van opzet dat hij ingezet kan worden bij een frontale klassikale les als de docent de beschikking heeft over een beamer.

In lessen muziek, cultuurgeschiedenis of CKV2 kunnen aldus de diverse stromingen en de daarbij behorende dansers, choreografen en componisten in een maatschappelijke context uitgelegd worden.

Met de tijdbalk kunnen de diverse stromingen in dans en ballet, Ťn politiek- maatschappelijke gebeurtenissen in hun verband geplaatst worden.

De sites die soms aan de dansers, dansvoorstellingen en choreografen gelinkt zijn, geven vaak bijzondere verdiepingsmogelijkheden.

De site is echter ook zodanig van opzet dat de leerling er zelfstandig zijn weg in zal kunnen vinden. Meer dan vanuit een boek is de leerling in staat allerlei dwarsverbanden te leggen tussen ontwikkelingen in de dans, kenmerkende dansvormen, en sociale en culturele achtergronden die in bepaalde tijden zich manifesteren. Bovendien is het choreografie-ontwerpspel een unieke mogelijkheid om op speelse wijze kennis te maken met verschillende vormen van dans, met behulp van de mogelijkheden die internet ons biedt. Natuurlijk is dit alles geen doel op zichzelf. Wij hopen met onze site een stukje drempelvrees weg te halen zodat men met meer kennis van zaken sneller zal kiezen voor het bezoeken van een dans- of balletvoorstelling! Met name de docenten CKV1, CKV2 en CKV3 hopen we hiermee een helpende hand geboden te hebben.