Bronnen / Copyrights

"Dans maar!" is in 2003 en 2004 geproduceerd door team Kld011 voor de wedstrijd ThinkQuest 'Docent en Student' 2004.

Het concept, de teksten en plaatjes, het choreografie-ontwerp-spel, de quiz en de tekeningen daarbij, het databasebeheer, alles is ontwikkeld, gescand, bewerkt, verzameld en geschreven door de teamleden in samenwerking, in goed onderling overleg en met inspirerende medewerking en welwillende toestemming van Het Nationale Ballet en Het Muziektheater te Amsterdam.
Bij het eigen onderzoek hebben wij ons laten leiden door de inhoud van diverse standaardwerken die vermeld staan in de literatuurlijst onder de titel 'Een overzicht van boeken over dans en dansers'.

Onze speciale dank gaat uit naar Margriet Prinssen en Bart Hermans van de Educatieve Dienst van Het Muziektheater voor hun steun, inbreng, bemiddeling en adviezen.
Ook veel dank zijn we verschuldigd aan Ted Brandsen, artistiek directeur van Het Nationale Ballet en Igone de Jongh, eerste soliste van Het Nationale Ballet voor haar medewerking bij de fotoreeks 'Dans een dagje mee met Igone'.
Margriet Prinssen van Het Muziektheater en Marit Wisselink van Het Nationale Ballet gaven de toestemming voor het gebruik van de meeste op de site getoonde foto- en videobeelden. Ook daarvoor zijn we hen veel dank verschuldigd.


Bij de meeste foto's staan de namen vermeld van fotografen, voor zover we die konden achterhalen. Het copyright van deze foto's is uitdrukkelijk voorbehouden aan Het Nationale Ballet en Het Muziektheater.

Voor de geluidsfragmenten mochten we putten uit de rijke muziekcollectie van Thijs Bonger, docent CKV1 en engels aan de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur. Hartelijk dank Thijs!
Op het technische vlak willen we Jeroen Jansen bedanken voor alle hulp bij de PHP-scripts en zijn fameuze 'linkers'.
Jeroen is ook degene die de titel van de site 'Dans maar' verzonnen heeft.

Het 'Model Kunstbeschouwing Dans' dat op de site gehanteerd wordt is in juni 2000 gepubliceerd door het Samenwerkingsberaad Kunstvakken als richtlijn voor het examenvak CKV2 door KPC-groep te 's-Hertogenbosch en bewerkt door Margriet Prinssen en Sjaak Jansen.
Dankzij de vriendelijke toestemming van projectleider Kunstvakken Mr. Antoine Gerrits mochten we dit kunstbeschouwingsmodel gebruiken voor de website.


Het is mogelijk dat op sommige onderdelen op onze site auteurs- dan wel beeldrecht rust. Wij willen deze werken wel graag plaatsen omdat deze website een project is, gemaakt voor ThinkQuest 'Docent en Student' 2004 en bedoeld voor het Nederlands onderwijs, en er verder geen commerciële doeleinden nagestreefd worden. Al het bestaande werk van anderen, hier weergegeven, is in de eerste plaats vanuit bewondering en vakdidactisch oogpunt, en niet vanuit winstbejag geplaatst voor educatieve doeleinden.

Mochten er toch problemen ontstaan in verband met de plaatsing van een werk, dan zullen wij dit zo snel mogelijk verwijderen of aanpassen naar de wens van de rechthebbenden.