Onderhoudsplan ‘Dans maar!’

De makers van ‘Dans maar!’ zijn trots op hun website en zullen er dan ook op blijven toezien dat de site op internet blijft functioneren volgens de door hen gestelde eisen voor kwaliteit.

Daartoe zullen regelmatig controles en testen plaatsvinden, met name op de interactieve delen van de site.
De eigen inbreng van de bezoeker komt niet zonder meer op de site terecht. Deze inbreng wordt eerst gecontroleerd op juistheid van de verstrekte informatie. Niet ter zake doende of kwetsende inzendingen zullen niet worden geplaatst. Minstens driemaal per week zal een van de leden van het team, volgens opgesteld rooster, daarvoor de nieuwe inzendingen controleren en daarna, bij gebleken geschiktheid, vrijgeven op de website.

Op dezelfde wijze zal ook het gastenboek gecontroleerd worden.

Mochten aanvullingen en uitbreidingen van de site nodig zijn, gezien ontwikkelingen binnen de wereld van ballet en dans, dan zal daar ook snel en alert op gereageerd worden.