Enige kanttekeningen
ter verantwoording van de in de
site gepresenteerde informatie

De makers zijn zich er van bewust dat met name waar het de indeling betreft in perioden in de recente geschiedenis van de dans, en de voorbeelden daarbij van producties, uitvoerenden en choreografen sprake zou kunnen zijn van een wellicht arbitraire keuze. De geschiedenis van de dans past zich natuurlijk niet aan aan de gebruikte schema's en modellen.

De makers hebben zich dan ook niet laten leiden door het streven volledig te zijn en het is zeker niet de bedoeling geweest deze keuze als een absolute en algemeen geldende te presenteren. Er is slechts geprobeerd de stof te presenteren in een zodanige context dat de ontwikkeling van ballet en moderne dans zo effectief mogelijk duidelijk gemaakt zou kunnen worden aan de doelgroep.

Daarbij is, in overleg met de Educatieve Dienst van Het Muziektheater, een keuze gemaakt uit erkende producties, befaamde dansers en choreografen die in de loop der jaren de toon gezet hebben.

Ook wijzen de makers er op dat waar gesproken wordt over choreograaf , danser, componist, solist enz. er natuurlijk ook choreografe, danseres, componiste, soliste gelezen kan worden.