Dans maar: Hoe, wat, waarom?

Na het voltooien en het succes van de Kunstkijker, waarbij Mark, Sjaak en de rest van het team zich ten doel gesteld hadden een state-of-the-art website te maken over beeldende kunst in de meest ruime zin van het woord, als hulpmiddel voor kunstbeschouwing als onderdeel voor de vakken Tekenen en Handvaardigheid (basisvorming en oude stijl bovenbouw Mavo, Havo en Vwo) en CKV1, 2, 3 (Tweede Fase), was het duidelijk dat we op deze ingeslagen weg wilden blijven voortborduren. Aanvankelijk werd gedacht om de Kunstkijker uit te breiden met items die een relatie zouden leggen tussen beeldende kunst en andere disciplines zoals dans, muziek en film.

Toen we echter via Margreet van den Berg, de toenmalige projectmanager van ThinkQuest Nederland in contact kwamen met Margriet Prinssen, hoofd educatieve dienst van Het Muziektheater, en zij ons vroeg of het mogelijk was een programma voor leerlingen van het middelbaar onderwijs te maken, om online een choreografie te ontwerpen, zagen we meteen mogelijkheden. Begin 2003 vonden de eerste contacten plaats in Amsterdam en waren we van beide kanten zo geďnspireerd dat het al snel duidelijk was: de Kunstkijker zou een danszusje krijgen: “Dans maar”.