Het begin van internet

1957 -

Als we heel erg ver terug gaan, dan kunnen we het ontstaan van het internet toeschrijven aan het lanceren van de Spoetnik door de Russen in 1957. Als reactie hierop is nl. door de Amerikanen het ARPA (Advance Research Projects Agency) opgericht.
Met name door sponsoring en sturing door dit instituut zijn in de jaren 1960 tot 1969 veel onderzoeken gestart en gecoördineerd.
Onderzoek werd hoofdzakelijk door universiteiten in Amerika uitgevoerd.
In 1971 bestond het toenmalige internet uit 15 nodes (23 hosts).
In tegenstelling tot de toenmalige netwerken, is het internet ontstaan uit een samenwerking tussen aanvankelijk een groot aantal onafhankelijke wetenschappers, die een netwerk nodig hadden om met elkaar te kunnen communiceren.
Zaken die ontwikkeld werden, zoals FTP en Telnet, werden vastgelegd in zgn. RFC's, waar een ieder van te voren commentaar op kon leveren. Op basis van deze RFC's kon men programmatuur ontwikkelen op de diverse typen systemen, die met elkaar konden communiceren.
Pas in 1984 breekt het internet door de 1000 host barričre. Toen werd ook het DNS geďntroduceerd, waardoor men hosts op een eenvoudigere wijze kon benaderen / beheren.
In 1989 wordt de 100.000 hosts barričre genomen.
Met name de introductie van het WWW in 1994, waardoor gebruikers zonder al te veel kennis gebruik van het net kunnen maken heeft ertoe bijgedragen dat het web zo populair is geworden en iedereen het er tegenwoordig over heeft.