Het ontstaan van Constantinopel

0330 -

Byzantium kwam pas echt tot bloei op het moment dat Constantijn de Grote (306-337) in 324 na Christus alleenheerser werd over het Romeinse Rijk.
Híj was het die de hoofdstad van het Romeinse rijk verplaatste van Rome naar Byzantium. Officieel heette de stad toen het Nieuwe Rome (Nova Roma) maar zij werd al snel bekend onder de naam Constantinopel, uiteraard genoemd naar keizer Constantijn.
Oorspronkelijk wilde hij de nieuwe hoofdstad ergens anders stichten maar op aanraden van zijn adviseurs koos hij Byzantium uit. Natuurlijk om zijn gunstige ligging.
Constatijn begon meteen met allerlei ambitieuze bouwprojecten om de stad de uitstraling tegen die een hoofdstad behoort te hebben. Op 11 mei 330 werd de stad officieel ingewijd als nieuwe hoofdstad en kreeg zij de daarbij behorende privileges.
Allerlei vooraanstaande families uit Rome werden naar Constantinopel overgebracht en de stad werd bestuurlijk hetzelfde ingedeeld als de oude hoofdstad Rome.

Gerelateerde perioden: