Plato

-

Plato (427 v.C. - 347 v.C.) was een leerling van Socrates. Van in zijn jeugd was hij erg geïnteresseerd in politiek, en het beoefenen ervan was zijn grote droom.
Hij raakte echter gedesillusioneerd door de gebeurtenissen uit die tijd, met name de dictatuur der dertig en het onrechtvaardige lot van Socrates na het herstel van de democratie. Dit raakte hem zo hard dat hij Athene verliet en zich in Megara vestigde.
Later ondernam hij talrijke reizen die hem in Italië, Egypte en vermoedelijk zelfs Indië brachten.
Op zijn veertigste keerde hij terug naar Athene en stichtte er de Platonische Akademie waar hij gratis onderricht gaf.
Plato was erg geinteresseerd in de politiek. Het is dan ook niet gek dat zijn twee belangrijkste werken hierover gaan. Teleurgesteld als hij was in de bestaande staatsstructuren, werkte hij een eigen theorie uit over het staatkundig beleid in zijn werk ‘De Staat’.
In zijn laatste werk ‘De Wetten’ denkt hij verder na over de manier waarop de ideale staat is georganiseerd en hoe de bevolking hierbij wordt ingeschakeld. Plato maakte een onderscheid tussen de werkelijke wereld en de schijnwereld. Volgens hem nemen we enkel schimmen waar, en kon slechts een enkele filosoof doordringen tot de echte wereld der dingen. Dit ideaalbeeld wordt prachtig geïllustreerd in zijn verhaal ‘De Grot’.