Einde Romeinse Rijk

0500 - 0600

Er is niet één bepaalde oorzaak voor het einde van het Romeinse rijk. Maar toch ging het rond 500 jaar na Christus mis.
Veel Romeinen waren mischien wel te rijk geworden. Ze hadden ook geen zin meer om het leger te dienen. Ze zagen er tegenop om ver van Rome voor het land te vechten of om het rijk te verdedigen. Dat moesten anderen maar doen. Dat waren vaak Germanen. Maar Germaanse legers waren vaak onbetrouwbaar.
Ook was het strakke en sterke bestuur helemaal verdwenen. Er was geen behoorlijke keizer meer en veel legergeneraals waren niet meer met hun werk bezig. Het Romeinse rijk was uitgeput en daar maakte stammen van in de buurt dankbaar gebruik van.
Vandalen, Hunnen, Oostgoten, Westgoten, Arabieren en Egyptenaren vielen het rijk van alle kanten binnen. Daar waren de Romeinen niet echt op voorbereid en konden zichzelf dus niet zo goed verdedigen.
De vijanden van de Romeinen rukten steeds verder op en kwamen na enkele jaren zelfs bij Rome. Maar ook Rome kon niet blijven staan en moest er dus ook aan geloven. Nu waren de er meerdere stammen de baas in Italië.
Hiermee hield het Romeinse Tijdperk definitief op te bestaan. Nu begonnen de Middeleeuwen, zo rond 600 jaar na Christus.