Bouw paleis Versailles

1662 -

In 1662 begon men met de bouw van het paleis onder leiding van de architect Le Vau.
Mansart volgde Le Vau op.
De werkzaamheden van de architect werden nauwkeurig door de koning in de gaten gehouden. Lodewijk XIV had veel inbreng wat betreft de vormgeving van het paleis.In 1678 maakt hij bekend dat hij het paleis te Versailles tot zijn vaste residentie heeft gekozen. In 1682 vestigen het hele Franse hof en de ministers zich in Versailles. De adel maakte deel uit van de hofhouding. Aan het hof leidden ze een bijzonder duur leven. Alleen al aan spelen en kleding waren ze kapitalen kwijt.
Aanvankelijk bestond de hofhouding uit een kleine groep mensen. Spoedig groeide de hofhouding van tientallen mensen uit tot uit een groep van meer dan 10.000 man.
Het Cour de Marble behoort tot het oudste gedeelte van het paleis. Het was vormgegeven door Philibert Le Roy en was dus onderdeel van het gebouw dat in opdracht van Lodewijk XIII is vervaardigd. De naamgeving verwijst naar de zwarte en witte marmeren tegels.
Het huidige uiterlijk is te danken aan Louis Le Vau en Hardouin Mansart die de gevels verfraaiden. Zij zijn verantwoordelijk voor de balustrade, het vergulde balkon, de marmeren zuilen die het balkon ondersteunen, de beelden en de vazen. Deze verfraaiingen werden ook weer uitgevoerd in opdracht van Lodewijk XIV. Eveneens liet de zonnekoning op de hoeken paviljoentjes bouwen door Louis Le Vau. De koninklijke vertrekken zijn rond dit plein gegroepeerd. Dit gedeelte van het paleis werd daarom duidelijk als het belangrijkste onderdeel geaccentueerd.
Dit gebeurt niet alleen door de zojuist genoemde versiering, maar ook doordat het zich bevindt op de middenas. Op deze middenas is zowel het paleis als de gehele omgeving geprojecteerd.
De inwoners van Versailles hebben ervoor gezorgd dat het paleis niet vernield werd na de franse revolutie. Het paleis werd vervolgens onder andere gebruikt voor het ontvangen van belangrijk bezoek en andere representatieve doeleinden.
In de twintigste eeuw is men begonnen met een groots restauratie project. In 1957 wordt er in Frankrijk een wet aangenomen die bepaalt dat alle meesterwerken die uit Versailles afkomstig zijn terug moeten naar hun originele plaats. Deze wet had natuurlijk betrekking op werken die zich in Frankrijk bevonden.