De eerste Personal-computer

1981 -

Computerpioniers lijken wat moeite te hebben met het kijken in de toekomst.
Programmeur Bill Gates orakelde in 1981 pal na de introductie van de IBM 5150 PC, algemeen beschouwd als de eerste pc, dat dit vernuftig rekenwondertje wel een mensenleven mee zou gaan. Nog geen jaar later verscheen Compaq met een machine die in alle facetten één keer sneller werk verzette. Het zou de aanzet zijn tot een industrietak die de megabyte's en megahertzen oppompte tot oneindige proporties.
De eerste pc was nooit bedoeld als huis-tuin-en-keuken-apparaat. De personal computer moest als invoerstation de toenmalige mainframecomputers, huizenhoge rekenmachines die eind jaren vijftig hun intrede deden op universiteiten en grote bedrijven, van data voorzien. Het moest makkelijk te bedienen zijn en liefst ook nog goedkoop te fabriceren.
Twee en twintig jaar geschiedenis is vergelijkbaar met het opvoeren van een brommertje: snel, sneller, snelst. Is, achteraf gezien, de pc nu echt zo revolutionair? Nee. De computerpioniers uit de jaren zeventig deden niets anders dan het werk van anderen kopiëren en vervolgens aanpassen.
Bill Gates liet zich bij het programmeren van de roemruchte besturingssystemen MS-DOS en Windows inspireren door het werk van anderen. En hij was lang niet de enige….