De Medici

1400 - 1500

Deze roemruchte bankiersfamilie heeft dankzij haar kapitaal en macht een tijdlang (grofweg in de 15e en 16e eeuw) de touwtjes in Florence in handen gehad.
Onder hun leiding kwam de stad tot grote artistieke en economische bloei. Lorenzo en Cosimo de Medici haalden de beroemdste kunstenaars naar Florence om voor hen te werken.
Door huwelijken (Catherina de Medici trouwt bijvoorbeeld met de Franse koning Hendrik II) breidt de Florentijnse invloedsfeer zich zelfs, zowel politiek als artistiek, uit tot in Frankrijk.