Het Humanisme

1400 - 1600

De grootste betekenis van de Renaissance ligt op het gebied van wetenschap en cultuur.
De Kerk verliest haar wetenschapsmonopolie en overheersende invloed, en de Humanisten toetsen het theologisch denksysteem uit de Middeleeuwen. Onder hun leiding gaan al deze zekerheden op hun kop.
Zij stellen de autoriteit van de Kerk ter discussie als zou alles door God onveranderlijk bepaald zijn. De gerichtheid op het hiernamaals wordt verschoven naar het hier en nu. De klassieke oudheid, de natuur en het menselijk lichaam vormen de inspiratiebronnen voor kunst en wetenschappen.