De provobeweging

1965 - 1967

Door middel van ludieke acties verhief Provo vanaf 1965 het provoceren tot een echte kunst.
De provocaties konden vanaf het begin op een grote publieke belangstelling rekenen en zo kreeg de beweging een gratis platform om de deels anarchistische ideeŽn over stad en samenleving te ventileren.
De happenings rond het Lieverdje, een beeld van een straatschoffie op een Amsterdams plein, waren al spoedig roemrucht.
Door deze provocaties kwam de starre mentaliteit van de Nederlandse autoriteiten aan het licht. De overheid bleek in haar reactie terug te vallen op automatismen, waaraan nauwelijks rationele overwegingen ten grondslag leken te liggen.
Om aan de provocaties een einde te maken, hanteerde de politie steeds vaker en steeds fanatieker de wapenstok. Het effect van dit eenzijdig gehanteerde geweld was dat Provo steeds meer aanhang kreeg.
De gebeurtenissen tijdens het huwelijk van prinses Beatrix en Claus op 10 maart 1966 markeerden het begin van de periode waarin de rellen in Amsterdam uit de hand begonnen te lopen.
Nadat tijdens rellen in juni 1966 een dode viel te betreuren, werden de in het nauw gedreven autoriteiten gedwongen het eigen handelen kritisch te bezien. Dit gebeurde zo grondig (zondebokken werden aangewezen en ontslagen) dat Provo in mei 1967 werd opgeheven omdat er niets meer te provoceren viel.
De kunststroming Fluxus en de provo's hadden in Nederland warme banden.

Gerelateerde perioden: