Friedrich Nietzsche

1844 - 1900

Friedrich Nietzsche werd op 15 oktober 1844 in Röcken geboren, als zoon van een predikant. In 1864 gaat hij in Bonn theologie studeren.
Al snel stapt hij over naar klassieke talen, een studie die hij voortzet in Leipzig. Amper afgestudeerd wordt hij in 1869 hoogleraar klassieke taal- en letterkunde aan de universiteit van Bazel.
Nietzsche staat in deze tijd sterk onder de invloed van de filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860) en de componist Richard Wagner (1813-1883). Filosofie en wetenschap enerzijds, kunst anderzijds zullen van blijvende betekenis zijn voor zijn leven en werk.
Vanwege een zeer slechte gezondheid verlaat hij in 1879 de universiteit om de rest van zijn leven een nomadisch bestaan te leiden. Hij leeft in pensions in Zwitserland en Italië, eenzaam en vaak geteisterd door ernstige hoofdpijn. Dit belet hem echter niet in hoog tempo zijn boeken te schrijven en te publiceren. Daarnaast is er een grote hoeveelheid nagelaten aantekeningen.
In het prille begin van het jaar 1889 stort Nietzsche in Turijn op straat in; de rest van zijn leven zal hij, beroofd van zijn geestelijke vermogens, onder de hoede van zijn moeder en zuster doorbrengen.
Hij overlijdt op 25 augustus 1900 te Weimar.