Koude Oorlog

1945 - 1989

Na de Tweede Wereldoorlog werd Europa verdeeld in twee invloedssferen: het Westen viel onder de VS en de NATO-partners, het Oosten onder de Russen en het Warschaupact.
Doordat beide grootmachten kernwapens hadden respecteerden ze elkaar en bleven ze dat doen, al was het soms wel op het randje: zo bleef de oorlog ‘koud’….
De grens tussen beide gebieden heette het IJzeren Gordijn, en vanaf de zestiger jaren maakte de Berlijnse muur daar ook deel van uit.
Aan weerszijden van het IJzeren Gordijn ontwikkelden zich maatschappijen geheel in het teken van de politieke, economische, sociale én artistieke stelsels die daaraan ten grondslag lagen.
De Koude oorlog duurt van 1945 tot 1989.