Begin van het Christendom

0313 -

Voor het Christendom staatsgodsdienst werd in het Romeinse Rijk in 313, werden Christenen te vuur en te zwaard vervolgd.
Tijdens het bewind van Keizer Constantijn kwam hierin verandering: hij maakte het Christendom tot staatsgodsdienst en verschafte de Christenen kerken in basilica’s (vergadergebouwen) om daar hun geloof te beleiden. Tevens verving hij Rome als hoofdstad van het Romeinse Rijk door Byzantium (later Constantinopel en Istanboel genoemd).
Je krijgt dan een splitsing tussen het Oost- en West Romeinse Rijk. Het Oost-Romeinse Rijk houdt nog stand tot 1453, Het West-Romeinse valt al in 476.
Na de val van het West-Romeinse Rijk volgt er in West-Europa een tijd van wanorde en rondtrekkende stammen.
Pas in de tijd Van Karel de Grote (800) komt er weer stabiliteit, worden er kloosters gesticht, vormen zich rondom die kloosters woonconcentraties en ontstaan de eerste steden.
Behalve sociaal zijn de kloosters ook cultureel van belang: in de bibliotheken werden de oude handschriften bewaard en gekopieerd. Tevens kwamen er nieuwe artistieke impulsen bij de kerkenbouw.