De Berlijnse muur

1961 - 1989

De Berlijnse muur is het symbool geworden voor scheiding tussen Oost- en West-Duitsland.
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de geallieerden elkaar tegen in Berlijn. In de jaren erna liepen de spanningen op en daar kwam bij dat Oost-Duitsland, onder de communistisch-Russische invloedssfeer "leegliep", omdat het in het Westen economisch veel beter ging.
De Russen besloten toen, in 1961, een muur te bouwen van Noord helemaal naar het Zuiden over de grenzen heen van de landen achter het Ijzeren Gordijn. Hierdoor werd Duitsland in twee stukken gedeeld.
Toen de Berlijnse muur afgebroken werd in 1989 had je een merkwaardige situatie. Door de jarenlange scheiding waren er verschillende culturen ontstaan met niet alleen een heel andere visie op de maatschappij maar ook met andere kunstopvattingen.