Relativiteitstheorie van Einstein

1905 -

De in het Duitse Ulm geboren wetenschapper Albert Einstein (1879-1955) werd beroemd door zijn relativiteitstheorie, die hij in 1905 formuleerde.
Deze theoreticus wordt als de belangrijkste wetenschapper sinds Isaac Newton beschouwd.
De relativiteitstheorie brengt het verband aan tussen ruimte, tijd en zwaartekracht.
Einstein bedacht de formule: energie = massa x lichtsnelheid≤, waarmee dat verband wiskundig werd vastgelegd. Later kon men tijdens atoomonderzoek vaststellen, dat Einstein gelijk had.
Albert Einstein werd in 1922 onderscheiden met de Nobelprijs voor natuurkunde voor 1921. Deze prijs kreeg hij niet voor zijn relativiteitstheorie, maar voor de verklaring van het foto-elektrisch effect.
Hoewel zijn theorieŽn de vervaardiging van de atoombom mogelijk maakten, was hij sterk tegen het gebruik van dit wapen. Toch was het Einstein zelf, die in zijn brief aan president Roosevelt op de mogelijkheid hiervan had gewezen, omdat hij bang was dat Duitse geleerden bezig waren met de ontwikkeling van dit verschrikkelijke wapen.
Met het Manhattan-project onder leiding van Oppenheimer ontwikkelden de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog het wapen waarmee hele steden weggevaagd konden worden.
Door de relativiteitstheorie van Einstein is met name de factor tijd als nieuwe vierde dimensie meer in de aandacht van schrijvers en kunstenaars komen te staan.