Franse revolutie

1789 -

De grote revolutie die in 1789 in Frankrijk uitbrak, was het gevolg van de sterk toegenomen ontevredenheid over de misstanden van het Ancien Régime (de absolute koningen).
Natuurlijk hadden vele van de misstanden een zeer lange voorgeschiedenis, maar tegen het einde van de 18e eeuw was men zich er in sterkere mate dan voorheen van bewust geworden.
De ideeën van de Verlichting hadden wortel geschoten bij de welgestelde burgerij (Bourgeoisie), de derde stand, die zich niet langer achtergesteld wenste te zien bij de adel en geestelijkheid.
De Amerikaanse revolutie kon als voorbeeld dienen voor de burgerij aan deze zijde van de oceaan in haar verzet tegen vorstelijke willekeur van het absolutisme en standenmaatschappij.