Reformatie

1600 -

De mensen gingen zich in de 16e eeuw steeds meer ergeren aan het luxe leventje, de corruptie en de geldhonger van de paus en andere hoge geestelijken.
Tot de 16e eeuw had de kerk de kritiek nog weten de smoren. Door de komst van Maarten Luther (1483 - 1546) en Johannes Calvijn (1506 - 1564) lukte dat niet meer. Zij kregen steeds meer aanhangers. Alle mensen die uit de katholieke kerk traden noemt men protestanten. De hele beweging van protestanten noemt men de reformatie.
In Nederland ging de reformatie gepaard met grote rellen, waarbij menig heiligenbeeld sneuvelde: de beeldenstorm

Gerelateerde perioden: