Godsdienstoorlogen

1560 - 1600

De Spaanse vorst Philips II (1555-1598) wilde dat er één geloof zou zijn binnen zijn rijk.
Een aantal groeperingen zoals de Lutheranen en de Calvanisten wilden vrijheid van godsdienst en dat leidde tot een reeks van conflicten, gericht tegen die ene staatsgodsdienst, het Katholicisme.
Nadat de Protestanten in o.a. Duitsland en in de Nederlanden voet aan de grond hadden gekregen, zette de Katholieke Kerk in artistiek oogpunt de tegenaanval in, in de vorm van de Contra-reformatie.