De 80-jarige oorlog

1568 - 1648

80-jarige oorlog (1568-1648) is eigenlijk geen goede term.
Het was in het begin meer een opstand van het volk tegen hun vorsten, van staten onderling. In de loop van het conflict vonden belangrijke machtsverschuivingen plaats. Soms had het conflict trekjes van een burgeroorlog.
De uitkomst van de 'oorlog' was dat de Nederlanden uiteenvielen in een protestants noorden en een katholiek zuiden en dat de Republiek der Verenigde Nederlanden ontstond.

Gerelateerde perioden: